Публікації:

Бурда Р.І. Тенденції змін різноманітності фітобіоти в сільськогосподарських ландшафтах рівнинної України /Науковий вісник Національного аграрного університету. К.: 2006, вип.93. - 0.3 Мб, pdf

Агробіорізноманіття України: теорія, методологія, індикатори, приклади. Книга 1. - Київ: ЗАТ "Нічлава". 2005. - 384 с. Під редакцією: академіка НАН України та УААН О.О.Созінова та кандидата біологічних наук В.І.Придатка. Автори: Созінов О.О., Придатко В.І., Тараріко О.Г., Штепа Ю.М., Крижанівський В.І., Апєтова Ю.В., Веклич О.О., Бурда Р.І., Чумаченко С.М., Карпенко С.О., Личак О.І., Вацет О.В., Пархісенко Я.В., Коломицев Г.О., Лопарьов С.О., Іщук О.А., Потапенко Л.С., Петроченко О.Ю., Козлова А.О., Лев Т.Д., Кривий Ф.І., Буравльов Є.П., Пньовська О.М., Коваль Г.М., Стефіні Ешмен. Рецензент: академік НАН України В.П.Кухар. - 24,5 Мб, pdf

Агробіорізноманіття України: теорія, методологія, індикатори, приклади. Книга 2. - Київ: ЗАТ "Нічлава". 2005. - 592 с. Під редакцією: академіка НАНУ та УААН - О.О.Созінова, кандидата біологічних наук В.І.Придатка, доктора технічних наук, професора О.І.Лисенка. Автори: Созінов О.О., Придатко В.І., Тараріко О.Г., Лисенко О.І., Штепа Ю.М., Апєтова Ю.В., Бурда Р.І., Чумаченко С.М., Чеканова І.В., Турейчук А.М., Кравець П.В., Дубровський Ю.В., Третяк А.М., Коломицев Г.О., Лопарьов С.О., Гаврись Г.Г., Стовбчатий В.М., Кривий Ф.І., Козлова А.О., Кучер О.О., Петроченко О.Ю., Шевченко В.Л., Ешмен С. Рецензенти: академік НАН України В.П.Кухар, доктор технічних наук, професор Стенін О.О., доктор технічних наук, професор Сільвестров А.М. - 23 Мб, pdf

Що таке Індекс природного капіталу (ІПК)?

Созінов О.О., Бурда Р.І., Тараріко Ю.О., Придатко В.І., Штепа Ю.М. Агросфера, як провідний фактор сталого розвитку України / Вісник аграрної науки, 2004, №10 (618), с. 5-13 - 3Мб

Придатко В.І., Чумаченко С.М., Чеканова І.В., Аксьом О.С. Індикатори та індекси біорізноманіття: застосування на прикладі деяких військових полігонів України - 0,5 Mb, pdf

Що таке агробіорізноманіття?

Якими є вигоди від агробіорізноманіття?

Яким чином можна зменшити втрати біорізноманіття?

BINU Ukraine National Report on Project Experience (2002-2004) - 0,8 Mb

Плакат "Міжнародна робоча нарада країн-учасниць Проекту BINU, Ялта, Україна, 14-18 червня 2004 року"

Коломицев Г. Аналіз розподілу орнітофауни та територій, важливих для її існування на прикладі видів-індикаторів в межах Київської агломерації - 1,7 Mb

Придатко В.І., В Україні впроваджується проект UNEP-GEF "Індикатори біорізноманіття для національних потреб (агробіорізноманіття)"

Созинов А.А., Штепа Ю.Н, Придатко В.И. Агросфера, как объект целевого исследования с помощью ДЗЗ и ГИС для улучшения управления территориальным развитием и сохранения природного биоразнообразия

Корелюючі індикатори біорізноманіття Європи та можливості їх використання в біологічно орієнтованих ГІС (тези)

1-й Звіт від України по проекту BINU: індикатори агробіорізноманіття для національних потреб (січень-вересень 2003 року) (англ.)

А. Текеленбург, В. Придатко, Й. Алкемаде, Д. Шоб, Е. Луманн, Й. Мейер - Оцінювання природного біорізноманіття земель сільськогосподарського використання: перші напрацювання та перспективи моделі глобального біорізноманіття, які враховують різноманітні впливи (рос.)

Придатко В.І., Карпенко С.О., Личак О.І., Вацет О.В., Пархісенко Я.В. - Застосування даних ДЗЗ (Landsat 7 ETM+, Terra (ASTER)) для стартового оцінювання масштабів островізації та відновлення природних територій Кримського півострова

Резюме презентації на 9-й сесії SBSTTA у Монреалі, Канада, 10-14 листопада 2003 року: ЮНЕП-ГЕФ Проект "Індикатори біорізноманіття для національних потреб" (BINU), Агробіорізноманіття. 1-й звіт України (січень- вересень 2003)(англ.)

Презентація, підготовлена УЦМЗР для представлення на 9-й сесії SBSTTA у Монреалі, Канада, 10-14 листопада 2003 року: ЮНЕП-ГЕФ Проект "Індикатори біорізноманіття для національних потреб" (BINU), Агробіорізноманіття. 1-й звіт України (січень- вересень 2003) (англ.)

Про значення дистанційного зондування Землі та ГІС для оцінювання внеску діючих та колишніх військових полігонів в розбудову національної культурно-екологічної мережі та попередження втрат біорізноманіття (тези)

Інші корисні джерела:

Інтерактивна карта: хід земельної реформи в Україні (2000-2002)
Розробка УЦМЗР

Придатко В. Біорізноманіття і біоресурси України: огляд SoE-публікацій (1992-1998 рр.), переоцінка трендів і тенденцій (1966-1999 рр.) - 0,37 Mb.

Морські колоніальні птахи островів Врангеля і Геральда (екологія і збереження) – рус., 1,5 Мб


[ Last updated : 23-May-2006 18:57 ]

Екорегіони України
Екорегіони та види-індикатори

Головна сторінка проекту

Історія проекту

Семінари, круглі столи, зустрічі

Матеріали за проектом

Подорожі

Публікації

Пошукова система індикаторів

Prev Home Next
en ua ru