Проект BINU використовує досвід USDA із розвитку зв'язків із фермерами у питаннях невиснажливого природокористування

Новий відвідувач УЦМЗР - це Stefanie Aschmann із Служби Збереження Природних Ресурсів Департаменту Сільського Господарства США - та команда Проекту BINU розпочали підготовку матеріалів про напрямки збереження агробіорізноманіття у формі листівок (або електронних бюлетенів), орієнтованих на фермерів та інших реципієнтів, що базуватиметься в т.ч. на досвіді, отриманому спеціалістами із США. Для цього використовуватимуться ємні малюнки та діаграми, які допомагають пояснювати важливість агробіорізноманіття та висвітлить щось із практичного досвіду, необхідного для утримання та примноження біорізноманіття в агроландшафтах України. Нові приклади таких матеріалів, розроблені у вересні включають: Що таке агробіорізноманіття? Якими є вигоди від агробіорізноманіття? Яким чином можна зменшити втрати біорізноманіття?


[ Last updated : 17-Nov-2004 14:04 ]

Екорегіони України
Екорегіони та види-індикатори

Головна сторінка проекту

Історія проекту

Семінари, круглі столи, зустрічі

Матеріали за проектом

Подорожі

Публікації

Пошукова система індикаторів

Prev Home Next
en ua ru