Квітень 2006
 

"Агробіорізноманіття України: теорія, методологія, індикатори, приклади. Книга 2.". Це завершуюча збірка праць українських та зарубіжних учених, присвячена теорії, методології та індикації стану поверхні мега-агроекосистеми України, яка виходить за підтримки UNEP-GEF. Дається унікальний узагальнюючий матеріал щодо метричних властивостей мега-агроекосистеми та її оточення, включаючи природно-зональні індекси агробіорізноманіття (місцеві й чужорідні види рослин, сорти культурних рослин, птахи, ссавці), який фактично охоплює досвід 1927-2005 рр. На основі кореляційного аналізу та моделювання досліджуються аналоги мега-екосистем в масштабах країни й обґрунтовується положення про існування статистично стійких угрупувань країн Європи, для яких показники таксономічного різноманіття довгий час можуть залишатись взаємозалежними. Уперше розглядаються підходи до математичного моделювання стану ускладнених агроекосистем, що відчувають вплив воєнно-техногенної діяльності, і обґрунтовується реабілітаційне значення "територій спокою" і використання "спостерігача Л'юінбергера" для оцінки стану агроекосистеми. Обґрунтовується застосування нових для вітчизняної екологічної школи індикаторів та індексів біорізноманіття, серед яких - Тренд зміни середовищ існування: амплітуда змін за матеріалами ДЗЗ та ГІС (RS-GIS-індекс), Розповсюдженість диких родичів головних культурних рослин (ДРГКР), Статус видів: чужорідні види на території заповідників (рослини) та ін. Монографію вигідно відрізняє насиченість матеріалами польових біологічних досліджень щодо комах, рослин, птахів, ссавців, а також те, що автори активно використовують матеріали ДЗЗ і ГІС для дослідження метричних властивостей середовищ існування. Наводяться безперечні докази наявності стихійного управління станом дикого агробіорізноманіття, наслідком чого є масштабні кризові явища, для яких реабілітаційні та/або регулюючі заходи суспільством не розроблені зовсім (неспеціальне сприяння розбавленню дикого агробіорізноманіття чужорідним, занедбаність щодо ДРГКР, ±25% амплітуда зміни площ середовищ існування, зменшення сили кореляційних зв'язків у таксономічній природно-зональній піраміді та ін.).

Крім того, обґрунтовується використання індикаторів та індексів агробіорізноманіття для укладання 3-го національного звіту про виконання Конвенції про біологічне різноманіття. У додатках наведено англомовні версії найцікавіших узагальнень дослідження стану мега-агроекосистеми України за проектом UNEP-GEF BINU. Збірка є допоміжним матеріалом для пошукової системи та "ГІС-Агробіо".

Агробіорізноманіття України: теорія, методологія, індикатори, приклади. Книга 2. - Київ: ЗАТ "Нічлава". 2005. - 592 с. Під редакцією: академіка НАНУ та УААН - О.О.Созінова, кандидата біологічних наук В.І.Придатка, доктора технічних наук, професора О.І.Лисенка. Автори: Созінов О.О., Придатко В.І., Тараріко О.Г., Лисенко О.І., Штепа Ю.М., Апєтова Ю.В., Бурда Р.І., Чумаченко С.М., Чеканова І.В., Турейчук А.М., Кравець П.В., Дубровський Ю.В., Третяк А.М., Коломицев Г.О., Лопарьов С.О., Гаврись Г.Г., Стовбчатий В.М., Кривий Ф.І., Козлова А.О., Кучер О.О., Петроченко О.Ю., Шевченко В.Л., Ешмен С. Рецензенти: академік НАН України В.П.Кухар, доктор технічних наук, професор Стенін О.О., доктор технічних наук, професор Сільвестров А.М.

Матеріали книги в pdf-форматі доступні для широкого загалу на веб-сторінці Проекту UNEP-GEF BINU в Україні.


[ Last updated : 23-May-2006 19:05 ]
Новини УЦМЗР
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Prev Home Next
en ua ru